Obetalda ​ fakturor

Obetalda fakturor förekommer tyvärr i hantverksbranschen. Vi har tagit fram ett system som förenklar faktureringsprocessen från ax till limpa och kan bistå Er verksamhet med allt från upprättandet av fakturan till inkassoåtgärder. Vi företräder Hantverkare i domstol med gott resultat när felet beror på motparten.  

Det är viktigt att Ni dokumenterar händelseförlopp i pratiken ur bevisningssynpunkt. Vi har märkt att dokumentation ofta saknas, varför vi vill understryka vikten av en strukturerad arbetsmiljö.