Entreprenadjuridik

-Grundkurs

Boka kurs

fr. 5 900 kr exkl moms

Om kursen

Vilka krav ställer Arbetsmiljöverket på dig som byggarbetsmiljösamordnare? Arbetar du eller är
på väg in i rollen som BAS, med att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet
(BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U)? Då är dokumenterad utbildning ett krav och lämplig BAS
ska finnas i alla skeden. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera för en säker
arbetsmiljö och blir väl insatt i lagstiftningen och bestämmelser rörande arbetsmiljö.

Kursen lägger vikt vid hur du praktiskt arbetar för att vara en god BAS utifrån olika risker
och arbetsmiljösituationer med hjälp av aktuella rättsfall från byggnads- och anläggningsarbete.
Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildningsupplägg och med
denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra pålästa lärare. I kursen ingår en
omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar samt en referenspärm
med sammanställning av aktuella regler som styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.
Vid godkänt resultat får du ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare
BAS-U och BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. SIFU är anslutet till ID06.

Kontakt

Bengt Bengtsson

Affärsområdesansvarig
projektledare

Bengt.Bengtsson@hotmail.com

+46 76 227 74 75

Hantverkshjälpenonline Support

Info@Hantverkshjalpenonline.com

+46 76 227 74 75

Du lär dig

Passar dig som

Kursens innehåll

Befintliga och nya regler

Avtalsskrivning

Målgrupp

Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet från projektering alternativt
från arbetsledning på byggarbetsplats är en fördel.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet från projektering alternativt
från arbetsledning på byggarbetsplats är en fördel.