Fallskydd teori

-E-learing innan fysik

Boka kurs

fr. 2 995 kr exkl moms

Om kursen

Vilka krav ställer Arbetsmiljöverket på dig som byggarbetsmiljösamordnare? Arbetar du eller är
på väg in i rollen som BAS, med att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet
(BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U)? Då är dokumenterad utbildning ett krav och lämplig BAS
ska finnas i alla skeden. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera för en säker
arbetsmiljö och blir väl insatt i lagstiftningen och bestämmelser rörande arbetsmiljö.

Kursen lägger vikt vid hur du praktiskt arbetar för att vara en god BAS utifrån olika risker
och arbetsmiljösituationer med hjälp av aktuella rättsfall från byggnads- och anläggningsarbete.
Vårt mål är att leverera en utbildning som gör att du känner dig trygg när du ska ha fallskydd på dig i en lift. Du lär dig hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda, vad arbetsmiljöverkets lagar innehåller och hur man tänker kring en räddningsplan.

Kontakt

Bengt Bengtsson

Affärsområdesansvarig
projektledare

Bengt.Bengtsson@hotmail.com

+46 76 227 74 75

Hantverkshjälpenonline Support

Info@Hantverkshjalpenonline.com

+46 76 227 74 75

Du lär dig

Mål

Målet är att du som deltagare ska få de grundläggande kunskaper och färdigheter om
användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera
risken för personskador. Deltagaren får använda fallskyddsutrustning på en mobil arbetsplattform
utformad för att möta deltagarens verkliga behov av praktiska kunskaper.

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare med hjälp av räddningsutrustning
kunna genomföra räddning av nödställd samt självevakuering.

Kursens innehåll

Målgrupp

Personal som använder, eller kan komma att använda, personligt fallskydd

Förkunskaper