Första hjälpen

-HLR

HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en hjärtstartare,
åtgärda ett luftvägsstopp samt ge första hjälpen vid livshotande sjukdoms- och olycksfall.
Utbildningsmaterialet i första hjälpen har arbetats fram av Svenska rådet för hjärt-lungräddning
i samverkan med Svenska livräddningssällskapet och Civilförsvarsförbundet, kursen tar ca 4 timmar.

Boka kurs

fr. 2 995 kr exkl moms

Om kursen

Det övergripande målet med detta utbildningsprogram i första hjälpen är att rädda liv,
förebygga vidare skadeutveckling och möjliggöra återhämtning samt minska smärta och
lidande. Första hjälpen-utbildningen är 4 timmar lång och baseras på internationella
riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet publicerade 2021, (erc.edu). Den vilar på en systematisk genomgång av vetenskap, beprövad erfarenhet, och överensstämmer med akutsjukvårdens behandlingsriktlinjer i Sverige. Svenska HLR-rådet i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet, rekommenderar alla i samhället att årligen utbilda sig i vuxen-HLR och första hjälpen. Det är viktigt att så många som möjligt i samhället kan ge livräddande första hjälpen.

Kontakt

Bengt Bengtsson

Affärsområdesansvarig
projektledare

Bengt.Bengtsson@hotmail.com

+46 76 227 74 75

Hantverkshjälpenonline Support

Info@Hantverkshjalpenonline.com

+46 76 227 74 75

Du lär dig

Målgrupp

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet från projektering alternativt
från arbetsledning på byggarbetsplats är en fördel.