VÄLKOMMEN TILL HANTVERKSHJÄLPENS JURISTAVDELNING

Hur kan vi hjälpa dig ?

Hantverksbranschen är full av överraskningar. Det kan vara fråga om obetalda fakturor, skadestånd, tvist eller förhandlingar med facket. Oavsett har vi den kompetens som behövs för att hjälpa Er. Vi kan hantverksbranschen och våra mycket erfarna jurister har lång erfarenhet av förhandlingar och processer.

Juristpaket

Med våra juristpaket blir vi din juristavdelning och står redo när frågor snabbt behöver svar, eller att någon agerar i ditt intresse.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera ett samarbete.

BRONS

kr 995 Mån
 • Ingen uppstartskostnad
 • Hantverkshjälpens jurister
  är tillgängliga arbetsdagar
  08.00 - 17.00. Följ dina ärenden
  i Juridiktjänsten.
 • Löpande rådgivning
  1 tim / månad. Övrig tid
  debiteras enl. prislista.
 • Tvist
  Inledande rådgivning samt
  agerande om berättigande till
  rättsskydd hos medlems
  försäkringsbolag finns.SILVER

kr 2 795 Mån
 • Ingen uppstartskostnad
 • Hantverkshjälpens jurister
  är tillgängliga arbetsdagar
  08.00 - 17.00. Följ dina ärenden
  i Juridiktjänsten.
 • Tvist
  Inledande rådgivning samt
  agerande om berättigande till
  rättsskydd hos medlems
  försäkringsbolag finns.
 • Avtal
  Granskning av avtal sker enligt
  prislista eller per timme.GULD

kr 5 995 Mån
 • Ingen uppstartskostnad
 • Hantverkshjälpens jurister
  är tillgängliga arbetsdagar
  08.00 - 17.00. Följ dina ärenden
  i Juridiktjänsten.
 • Löpande rådgivning
  5 tim / månad. Övrig tid
  debiteras enl. prislista.
 • Tvist
  Inledande rådgivning samt
  agerande om berättigande till
  rättsskydd hos medlems
  försäkringsbolag finns.
 • Avtal
  Granskning och upprättande av
  avtal inryms i de 5 tim / mån.
  Granskning av avtal i övrigt sker
  enligt prislista eller per timme

Med våra juristpaket har ni alltid tillgång till juridisk stöttning och någon som agerar direkt. Ni får därmed en snabb hantering av ert ärende och kan undvika kundförluster samt att hamna i besvärliga situationer.

AFFÄRSJURDIK FÖR HANTVERKARE

Juridiska tjänster inom affärsjuridik. Våra

Affärsjurister hjälper till i såväl stora som

Små affärsjuridiska ärenden inom de flesta branscher.

För oss är inget ärende för litet eller för stort. Vi är flexibla och anpassar vårt arbete efter uppdragets karaktär och omfattning. Vanliga rättsområden inom affärsjuridik är avtalsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt och fastighetsrätt. Vi bistår även med skatträttsfrågor. Låt våra jurister göra jobbet.

AFFÄRSJURDIK FÖR HANTVERKARE

Så här kan ett ärende gå till

STEG 1

Kontakta oss per telefon, e-post eller genom vår bokningstjänst.

STEG 2

Efter vårt första kostnadsfria möte gör vi en juridisk utredning och återkopplar med anledning av ditt ärende. 

STEG 3

Om ni vill driva ärendet vidare 
lämnar vi ett kostnadsförslag och en övergripande tidsåtgång.

STEG 4

Nu påbörjas arbetet. En fullmakt skickas till er vid behov och vi tar då över  ärendet i våra händer.

Vi hjälper er med att hantera reklamationer. Vare sig ni behöver reklamera eller någon reklamerar era tjänster. En reklamation som hanteras på rätt sätt i tid kan bespara er mycket besvär och tid.

32 § Reklamation  (köpt vara)
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

17 § Reklamation (tjänst)
Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Vill du ha avancerad rådgivning av våra jurister som upprättar reklamationen  eller hanterar den reklamerade tjänsten åt dig?
Hör av dig så berättar vi mer!

 • Skadeståndsrätt rör förhållanden där en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person. 
 • För det fall att skadestånd ska utgå ska detta som huvudregel försätta den skadedrabbade i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. 
 • Om parterna inte har några avtalsförpliktelser gentemot varandra kallas skadan för utomobligatorisk. Ett exempel på en utomobligatorisk skada är när en person backar in i någon annans bil. 
 • Om det finns ett avtal mellan parterna kallas det inomobligatorisktskadestånd, ett exempel är när en köpt maskin levereras senare än vad parterna har avtalat om och köparen därför i sin tur inte kan producera eller leverera varor i tid. 
 • Det finns flera kategorier av skadestånd: personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada. 
 • Skadestånd är inte en brottslig påföljd, utan endast ekonomisk kompensation för en skada. 

Obetalda fakturor förekommer tyvärr i hantverksbranschen. Vi har tagit fram ett system som förenklar faktureringsprocessen från ax till limpa och kan bistå Er verksamhet med allt från upprättandet av fakturan till inkassoåtgärder. Vi företräder Hantverkare i domstol med gott resultat när felet beror på motparten.  

Det är viktigt att Ni dokumenterar händelseförlopp i pratiken ur bevisningssynpunkt. Vi har märkt att dokumentation ofta saknas, varför vi vill understryka vikten av en strukturerad arbetsmiljö. 

Tvist förekommer tyvärr i Hantverksbranschen. Det kan handla om mer eller mindre vilket affärsrelaterat moment som helst. Det kan vara obetalda fakturor, skadestånd på grund av vårdslöshet, eller även familjerelaterade frågor på grund av äktenskapsförord. 

Vi företräder entreprenörer i stort och smått. Våra jurister har god erfarenhet av domstolsprocesser och tar tillvara på Era intressen. Vi erbjuder marknadens förmånligaste rådgivning genom vårt bronspaket. 

Initialt utreder vi ärendet, om det inte redan har tagits till domstol då vi agerar direkt, och lämnar sedan ett utlåtande. Därefter anmäler vi oss som ombud, upprättar fullmakt, ansöker om rättsskydd och antingen upprättar en ansökan om stämning eller besvarar ett svaromål. Ni är varmt välkomna att höra av Er så berättar våra Jurister mer!

Personalen är ditt viktigaste verktyg. Dock är den arbetsrättsliga lagstiften ofta väldigt snårig och inte helt lätt att tolka. Visste du exempelvis att uppsägningstiden är 2 veckor för en provanställning för en tillsvidaretjänst? Förutsatt att inte facket blandat sig in, eller eljest reglering genom kollektivavtal.

Våra jurister är knivskarpa i förhandlingar med facket, att upprätta anställningsavtal, agera ombud i domstol avseende uppsägningar och mycket mer!

Hör av dig så berättar vi mer!

Att driva företag har sina svårigheter, särskilt i fråga om juridik och ekonomi när tiden äts upp av andra prioriteringar i vardagen. Dessutom borde lite tid finnas till övers för familjen.

Hur ser bolagsordningen ut, görs kallelse till stämma i rättan tid? När det gäller ditt bolag finns inga dumma frågor.

Även privatekonomiska juridiska frågor som kan uppstå kring ett företag bistår vi er med. Det kan vara äktenskapsord, äganderätt, arvsrätt och pensions planering.

Låt våra jurister ta hand om ditt företag – våra jurister är experter på affärsjuridik och bolagsrättsstruktur för Hantverkare!

 • Är ni missnöjda med en offentlig upphandling?

  Få hjälp av en upphandlingsjurist eller en upphandlingskonsult. Med oss får ni de bästa förutsättningarna att vinna upphandlingen. Vi vet hur mycket arbete och tid ni lagt ner på ert anbud och hur viktigt det är att vinna en upphandling. 

  Om ni har förlorat en upphandling är det viktigt att granska och analysera tilldelningsbeslutet. Vi hjälper hantverkare att hamna rätt.

  Vi kan även bistå Er med att göra klart offerter så ni klarar av dom skall-krav som ställs på er. Vi ser till att ni vinner fler affärer.

Som företagare står du ofta inför en mängd olika frågeställningar som inte alltid rör skatt men där skattefrågorna förr eller senare landar på bordet. Det kan handla om restskatt, moms eller andra transaktioner där skattefrågorna är helt avgörande för vilken väg som är den rätta. Då kan det vara bra att ha ett team av experter till hands som inte bara kan skatt utan som förstår hela hantverksbranschen.
 

Våra skatteexperter utgår från dina behov och arbetar med proaktiv rådgivning för att skapa trygghet i de beslut som rör företagets utveckling. Vårt mål är att göra det svåra enkelt så att du slipper tänka på just skatt och istället kan ägna tid åt företagets kärnverksamhet.

Hantverkshjälpens jurister är experter på entreprenadrätt och hjälper till med rådgivning och upprättandet samt granskning av kontrakt som minimerar riskerna för missförstånd. När det uppstår tvist om utförande, kontraktets innehåll och äta –arbeten ( ändring och tilläggsarbeten) då står vi på din sida. Vi är vana förhandlar och kan tolka handlingarna till din fördel. Att komma in tidigt i procssen är viktigt för att nå framgång. Vi kan även bistå under själva procssen för att förbygga att man hamnar i tvist.

Vi hjälper massor av företagare att få betalt för sina tjänster.

Försäkra dig att allt går rätt till från ax till limpa med vårt juristpaket. Hör av dig så berättar vi mer!

Som Entreprenör ingår man massor av avtal, både mot personal, leverantörer, kunder och affärsjuridiska avtal. Då är det bra att ha någon som kan tolka, skriva och förhandla om avtalen.

Vi är experter på att hjälpa hantverkare med avtals juridik, vi kan förebygga och analysera så att förutsättningarna blir gynnsamma för er som entreprenör. Låt oss komma in tidigt i processen kring era avtal. Vi är en bra partner som hjälper ett stort antal entreprenörer.

Även om något avtal blivit fel kan vi bistå att förhandla om villkoren och ge Er fördelar.

Som företagare är det svårt att få tillräcklig tid med familjen. Det kan också vara känsligt att diskutera vissa affärsstrategiska beslut inom ramen för hantverksbolaget med familjen utan att ”ta med jobbet hem”.

Våra jurister är experter på familjerätt och kan bistå Er med upprättandet av äktenskapsförord, hantering av hembudsklausuler, bodelning av aktier och mycket mer.

Hör av dig så berättar vi mer!

Läs mera om ett axplock av våra tjänster som vi kan hjälpa er med som hantverkare. Vi har stor och bred kompetens på ett stort antal områden, som ni som entreprenör kan ha behov av att få hjälp med.

Tveka inte hör av er till oss för en första kostnadsfri konsultation.