Reklamation

32 § Reklamation  (köpt vara)
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

17 § Reklamation (tjänst)
Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Vill du ha avancerad rådgivning av våra jurister som upprättar reklamationen  eller hanterar den reklamerade tjänsten åt dig? 
Hör av dig så berättar vi mer!