Ställning 2 - 9 meter

Boka kurs

fr. 2 995 kr exkl moms

Om kursen

Enligt lag måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha genomgått
ställningsutbildning samt ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller
övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. De aktuella utbildningen
omfattar Allmän Utbildning om man bygger mellan 2 – 9 meter.

Jobsafes webbaserade utbildning är för dig som bygger ställningar mellan 2 – 9 meter.
Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildningsupplägg och
med denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra pålästa lärare.
I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och
mallar samt en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som styr
byggnads-, installations- och anläggningsprojekt. Vid godkänt resultat får du ett
intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och
BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. SIFU är anslutet till ID06.

Kontakt

Bengt Bengtsson

Affärsområdesansvarig
projektledare

Bengt.Bengtsson@hotmail.com

+46 76 227 74 75

Hantverkshjälpenonline Support

Info@Hantverkshjalpenonline.com

+46 76 227 74 75

Du lär dig

Kursens innehåll

Befintliga och nya regler

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas
av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha
genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån
som de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive
lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp
till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

Förkunskaper

Minst 18 år. God förståelse i svenska språket.