Tvist

Tvist förekommer tyvärr i Hantverksbranschen. Det kan handla om mer eller mindre vilket affärsrelaterat moment som helst. Det kan vara obetalda fakturor, skadestånd på grund av vårdslöshet, eller även familjerelaterade frågor på grund av äktenskapsförord.  

Vi företräder entreprenörer i stort och smått. Våra jurister har god erfarenhet av domstolsprocesser och tar tillvara på Era intressen. Vi erbjuder marknadens förmånligaste rådgivning genom vårt bronspaket. 

Initialt utreder vi ärendet, om det inte redan har tagits till domstol då vi agerar direkt, och lämnar sedan ett utlåtande. Därefter anmäler vi oss som ombud, upprättar fullmakt, ansöker om rättsskydd och antingen upprättar en ansökan om stämning eller besvarar ett svaromål. Ni är varmt välkomna att höra av Er så berättar våra Jurister mer!